Postup pri vybavovaní školného na akademický rok 2019/2020

V priloženom dokumente si nájdete informácie o platení školného pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia aj s príkladmi.

Informácia o školnom

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI