Poznáme víťazov svetoznámej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

25. septembra 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA uskutočnilo národné finálne svetoznámej manažérskej súťaže GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE, do ktorej je celosvetovo zapojených viac ako 30 krajín sveta.

Slovenská edícia tejto prestížnej súťaže úspešne odštartovala 2. marca tohto roku. V rámci 45 tímov súťažili nielen študenti (UNIZA, STU, EUBA...), ale aj zástupcovia z podnikovej praxe. Po dvoch online kolách sa do národného finále prebojovalo celkovo 8 tímov. Z dôvodu pandémie Covid-19 sa národného finále zúčastnilo nakoniec 5 tímov.

Očakávania o veľmi náročnom národnom finále sa potvrdili. Po každom rozhodnutí sa dynamicky menilo poradie finalistov. Po poslednom rozhodnutí jednotlivé tímy zakotvili na ich konečnom umiestnení:

Umiestnenie
Názov tímu
Univerzita
1. miesto
BPB crew
Ekonomická univerzita v Bratislave (PHF EUKE)
2. miesto
Fifty Shades of Awesome
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
3. miesto
UNIZA mix
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA, FPEDAS UNIZA)
4. miesto
FRIvia
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)
5. miesto
2nd try
Žilinská univerzita v Žiline (FRI UNIZA)

Zúčastneným tímom blahoželáme a víťaznému tímu BPB crew z Podnikovohospodárskej fakulty EUKE želáme veľa úspechov pri reprezentovaní Slovenskej republiky na svetovom finále v Lisabone.

Ku krásnemu druhému miestu blahoželáme nášmu fakultnému tímu Fifty Shades of Awesome v zložení Alexander Sýkora, Paula Höhrová, Maroš Gorný, ktorý vynikajúco reprezentoval Fakultu riadenia a informatiky UNIZA. Rovnako im prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu našej fakulty i Žilinskej univerzity.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať generálnemu partnerovi ZSE, a.s. a hlavnému partnerovi KROS, a.s., vďaka ktorým bolo možné uskutočniť tento ročník súťaže. Ako hlavný organizátor súťaže sa tešíme na budúci ročník.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI