Poznáte všetky štátnicové zvyky na FRI?

Okrem už tradičného pripevňovania kvetov na historický trám nášho velikána Jeana de Mijona, môžu tento rok budúci bakalári a inžinieri využiť našu novú fakultnú zvoničku umiestnenú pred fakultou. Po úspešnom absolvovaní štátnic, tak môžu dať všetkým hlasno najavo, že úspešne ukončili štúdium na našej FRI-čke.
Nezabudnite si na študijnom oddelení zobrať odznak somfri.sk a podpísať sa nám na banner. Ak budete mať chuť, tak neváhajte si zobrať pripravené kvety na študijnom referáte a pripnite ich z úcty k Jeanovi na jeho trám. Končiacim študentom držíme palce a veríme, že historický trám Jeana de Mijona opäť po roku zakvitne.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi Ing. Jurajovi Dubovcovi, PhD. z Katedry manažérskych teórií za nápad a zrealizovanie projektu "fakultná zvonička".


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI