Pozvaná prednáška

Milé kolegyne a kolegovia, srdečne vás pozývam na prednášku

Zuzana Čičková: Heterogénna okružná dopravná úloha s medziskladmi,
ktorá sa uskutoční 17.10.2013, vo štvrtok o 13:00 v FRA301.

Kolegyňa (http://www.fhi.sk/~cickova) z katedry operačného výskumu a ekonometrie
VŠE Bratislava nás zoznámi s jednou originálnou modifikáciou rozvoznej úlohy.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI