Pozvané prednášky na Technickej univerzite v Gdaňsku (Politechnika Gdańska)

Z Technickej univerzity v Gdaňsku (Poľsko) sme dostali informáciu o možnosti získania štipendia "Visiting professor" pre vysokoškolských učiteľov s ukončeným PhD. Štipendium je udeľované v rámci projektu "The Center for Advanced Studies - The Development of Interdisciplinary Doctoral Studies at the Gdansk University of Technology in the Key Areas of the Europe 2020 Strategy". Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Termín prihlášok pre zimný semester 2014 je 31. august.

viac informácií na stránke: http://advancedphd.pg.gda.pl/en/for-visiting-professors/

v prípade záujmu kontaktujte prodekana pre vedu a výskum

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI