Pozvané prednášky na Technickej univerzite v Gdaňsku (Politechnika Gdańska)

Z Technickej univerzity v Gdaňsku (Poľsko) sme dostali informáciu o možnosti získania štipendia "Visiting professor" pre vysokoškolských učiteľov s ukončeným PhD. Štipendium je udeľované v rámci projektu "The Center for Advanced Studies - The Development of Interdisciplinary Doctoral Studies at the Gdansk University of Technology in the Key Areas of the Europe 2020 Strategy". Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Termín prihlášok pre zimný semester 2014 je 31. august.

viac informácií na stránke: http://advancedphd.pg.gda.pl/en/for-visiting-professors/

v prípade záujmu kontaktujte prodekana pre vedu a výskum

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI