Pozvánka na habilitačné prednášky

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na habilitačné prednášky pracovníkov Katedry informatiky FRI UNIZA:


- Ing. Jozefa KOSTOLNÉHO, PhD.

Názov prednášky: Binárne a viachodnotové rozhodovacie diagramy v analýze spoľahlivosti 

- Ing. Miroslava KVAŠŠAYA, PhD.

Názov prednášky: Methods of reliability analysis based on logic differential calculus

- Ing. Mareka KVETA, PhD.

Názov prednášky: Optimalizácia záchranných systémov informatickými prostriedkami 


Dátum konania: 10. apríla 2019

Miesto konania: zasadacia miestnosť FRI UNIZA č. RA002-IC

Začiatok prednášok: 9.00 hod. - Ing. Jozef Kostolný, PhD., 10.30 hod. - Ing. Miroslav Kvaššay, PhD.,

12.30 hod. - Ing. Marek Kvet, PhD.

Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Jozefa Kostolného, PhD.

Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Miroslava Kvaššaya, PhD.

Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Mareka Kveta, PhD.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI