Pozvánka na habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na:

- habilitačnú prednášku Ing. Michala Kveta, PhD., pracovníka Katedry informatiky FRI UNIZA

Názov prednášky: Modelovanie času v databázových systémoch

Dátum konania: 22. januára 2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť FRI UNIZA č. RC001

Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Michala Kveta, PhD.


inauguračnú prednášku doc. Ing. Milana Kubinu, PhD., vedúceho Katedry manažérskych teórií FRI UNIZA

Názov prednášky: Využitie BigData pri strategickom riadení podniku

Dátum konania: 23. januára 2020 o 10.00 hod.

Miesto konania: zasadacia sieň VR UNIZA, Nová menza

Oznam o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Milana Kubinu, PhD.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI