Pozvánka na online informačné stretnutie na tému záverečných prác a štátnych skúšok 2021

Srdečne pozývame študentov končiacich ročníkov na informačné stretnutie s garantom daného študijného programu a prodekanom pre vzdelávanie týkajúceho sa dokončovania záverečných prác vrátane pokynov na ich odovzdávanie a informácií o priebehu štátnych skúšok.

Informačné stretnutia sa uskutočnia online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa nižšie uvedeného harmonogramu na uvedených odkazoch. Účasť je povinná pre všetkých študentov končiacich ročníkov. Veríme, že využijú túto príležitosť získať potrebné informácie pre dokončenie ich záverečnej práce a prípravu na štátne skúšky. Taktiež bude vytvorený priestor na ich otázky. Na informačnom stretnutí budú študentom elektronicky sprístupnené podpísané zadania záverečných prác.

V prípade neprítomnosti je potrebné nahlásiť prodekanovi pre vzdelávanie prostredníctvom správy na MS Teams dôvod neúčasti, pričom sa budú brať do úvahy len dôvody hodného osobitného zreteľa.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Harmonogram informačných stretnutí

Študijný program
Stupeň
Dátum
Čas
Link prenosu
Informatika
Bc.
11.3.2021
09:00 h. - 11:00 h.
VSTÚP
Počítačové inžinierstvo
Bc.
9.3.2021
11:00 h. - 12:00 h.
VSTÚP
Manažment
Bc.
9.3.2021
10:00 h. - 12:00 h.
VSTÚP
Informačné systémy
Inteligentné informačné systémy
Biomedicínska informatika
Ing.
10.3.2021
10:00 h. - 12:00 h.
VSTÚP
Počítačové inžinierstvo
Ing.
10.3.2021
11:00 h. - 12:00 h.
VSTÚP
Aplikované sieťové inžinierstvo
Ing.
18.3.2021
08:00 h. - 10:00 h.
VSTÚP
Informačný manažment
Ing.
11.3.2021
11:00 h. - 13:00 h.
VSTÚP


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI