Pozvánka na prednášku - Slovensko v kontexte európskej spolupráce vo vede a výskume

Vážené kolegyne a kolegovia, 

srdečne Vás pozývame na prednášku p.Vladimíra Šuchu - generálneho riaditeľa JRC (Spoločného výskumného centra Európskej komisie) na tému Slovensko v kontexte európskej spolupráce vo vede a výskume. Prednáška sa uskutoční v pondelok 4.3.2019 o 11:00, v Aule 1 (AF1A1). Prednáška je určená najmä pre doktorandov a mladých vedeckovýskumných pracovníkov. Vítaní sú aj kolegovia a záujemcovia o problematiku Slovenska v kontexte európskej spolupráce vo vede a výskume.

Pozvánka na prednášku 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI