Práca konzultanta SAP – diagnóza alebo hobby?

Pozývame Vás na ďalšiu zaujímavú prednášku z praxe. 
Prednášajúcim je Peter Bohunický, ktorý pracuje ako SENIOR CONSULTANT v spoločnosti S&T.

Témou bude Práca konzultanta SAP.

Uskutoční sa 29.11.2021 o 10:45 online cez MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODM1MzdlOGMtYTcxMS00ODU1LWI1ZTQtM2YxZDEzYWRjZDBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%228d4e63f0-dcd6-40a3-b60d-1073a40eeb64%22%7d


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI