Premenovanie FŠI ŽU v Žiline

Dovoľujem si Vás informovať o premenovaní Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline od 1.9.2014 na Fakultu bezpečnostného inžinierstva ŽU.

premenovanie FŠI

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI