Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na Prezentačné dni doktorandov, ktoré sa budú konať v dňoch 2. - 12. decembra 2019 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline podľa priložených rozpisov.

Pozvánka na Prezentačné dni doktorandov

Prezentačné dni doktorandov - Projekt 1 - št. program aplikovaná informatika

Prezentačné dni doktorandov - Projekt 1 - št. program manažment

Prezentačné dni doktorandov - Projekt 1 - št. program inteligentné informačné systémy

Prezentačné dni doktorandov - Projekt 4 - št. program manažment.

Všetci ste srdečne vítaní!

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI