Prezentačné dni doktorandov

V dňoch 2. - 3. apríla 2014 sa konajú na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Prezentačné dni doktorandov.

Prezentačný deň doktorandov - sprievodný list

Prezentačný deň doktorandov - príloha

Prezentačný deň doktorandov - rozpis

Pozývame celú akademickú obec.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI