Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na Prezentačné dni doktorandov v rámci predmetov Projekt 1, Projekt 2 a Projekt 4, ktoré sa budú konať v dňoch 20. 4. 2021 - 27. 4. 2021. 

Pozvánka na Prezentačné dni doktorandov 

Rozpis prezentácií:

katedrové prezentácie - Projekt 1 v študijných odboroch informatika, ekonómia a manažment  

fakultné prezentácie - Projekt 2, Projekt 4 v študijnom odbore informatika 

fakultné prezentácie - Projekt 2, Projekt 4 v študijnom odbore ekonómia a manažment 


Link na katedrovú prezentáciu Ing. Michala Kochláňa dňa 20. 4. 2021 o 8.00 hod.: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a010fc0d9216342d9893f1d1d66fb2357%40thread.tacv2/1618844147626?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22255a1dd0-7bc6-4ff1-b0b1-321fe57ee52d%22%7d

Link na katedrovú prezentáciu Ing. Ivana Gregušku dňa 20. 4. 2021 o 10.00 hod.: 

Join conversation (microsoft.com)

Link na katedrovú prezentáciu Ing. Ivana Škulu dňa 22. 4. 2021 o 13.00 hod.: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBmMzY5M2EtZWFjMS00MWMxLWE3YjYtMDk0MDU1MGY4N2Ni%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22f9a37ec3-0ad6-454b-be73-ae9b762075de%22%7d

Fakultné prezentácie sa uskutočnia v spoločnej skupine org-fri:

- v študijnom odbore informatika Join conversation (microsoft.com)

- v študijnom odbore ekonómia a manažment Join conversation (microsoft.com)

Všetci ste srdečne vítaní! 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI