Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

dovoľujeme si Vás pozvať na Prezentačné dni doktorandov 3. ročníka v rámci predmetu Projekt 5, ktoré sa budú konať v dňoch 23. 2. 2021 – 5. 3. 2021 v študijných odboroch:

-  informatika  

-  ekonómia a manažment

Rozpis prezentácií   

Link na prezentáciu Mgr. Kataríny Buzákovej a Ing. Tomáša Kella dňa 2. 3. 2021 o 13.00 hod.: 

Join conversation (microsoft.com)

Link na prezentáciu Ing. Lukáša Formaneka dňa 5. 3. 2021 o 9.00 hod.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77634e0cec7d4b99b34a039661c14673%40thread.tacv2/1611773817766?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22255a1dd0-7bc6-4ff1-b0b1-321fe57ee52d%22%7d

Linky ďalších prezentácií budú zverejnené pred ich začiatkom.0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI