Prezentačné dni doktorandov

Vážená akademická obec,

pozývame Vás na Prezentačné dni doktorandov v rámci predmetov doktorandského štúdia Projekt 1 a Projekt 2, ktoré sa budú konať v dňoch  30. 11. 2021 – 2. 12. 2021 v študijných programoch:

-  aplikovaná informatika,

-  manažment.

Pozvánka na Prezentačné dni doktorandov 


Rozpis prezentácií: 

- Katedrové prezentácie denných doktorandov – Projekt 1 - študijný program aplikovaná informatika  

- Katedrové prezentácie denných doktorandov – Projekt 1 - študijný program manažment 

- Fakultné prezentácie externých doktorandov - Projekt 2 - študijné programy: aplikovaná informatika a manažment   


Linky na prezentácie: 

Link na katedrovú prezentáciu doktoranda Ing. Boška z KMNT :

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Link na katedrové prezentácie doktorandov z KST - Ing. Petríkovej, Ing. Mračka, Ing. Mulíka, Mgr. Molčana:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFkNjU2ZTctZGIzNS00OWY3LWIyMWItZDVlMWMxNTE5MDI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22b9579b36-33ae-431b-adab-5f5e9dd497b7%22%7d

Link na katedrové prezentácie doktorandov z KI - Ing. Mrenu, Ing. Brezániho: 

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

Link na katedrovú prezentáciu doktorandky Ing. Štaffenovej z KMME:

Click here to join the meeting

Link na katedrovú prezentáciu doktoranda Ing. Homokyho z KTK: 

Click here to join the meeting

Link na fakultné prezentácie doktorandov v študijnom odbore ekonómia a manažment - Ing. Gregušku, Mgr. Remeňa: 

Click here to join the meeting

Link na fakultné prezentácie doktorandov v študijnom odbore informatika - Ing. Škulu, Ing. Kochláňa: 

Click here to join the meeting


Všetci ste srdečne vítaní!


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI