Prezentačný deň doktorandov

Vážená akademická obec,

dňa 9. apríla 2019 sa bude konať na FRI UNIZA "Prezentačný deň doktorandov".

Pozvánku od doc. Ing. Michala Kohániho, PhD., prodekana pre vedu a výskum, nájdete tu.

Rozpis prezentácií v študijných odboroch:

- 9.2.9 aplikovaná informatika - Projekt 2, Projekt 4,

- 9.2.6 informačné systémy - Projekt 2, Projekt 4,

- 3.3.15 manažment - Projekt 2, Projekt 4.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI