Prideľovanie projektov pre program Informačné systémy

V intranete fakultného portálu (Administrácia / menu Ing. projekty) bolo zverejnené pridelenie študentov na jednotlivé projekty pre inžiniersky študijný program Informačné systémy. Študenti, kontaktujte garanta prideleného projektu, aby ste si dohodli podrobnosti prvého stretnutia. Prideľovanie projektov v ostatných študiných programoch sa bude diať po konkurzoch a budú zverejnené následne.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI