Priebeh a organizácia online štátnych skúšok na FRI UNIZA

Kvôli pandémii Covid-19 sa štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020 uskutočnia online formou. Za týmto účelom bolo vydané Metodické usmernenie č. 1/2020 k priebehu a organizácii štátnic na FRI UNIZA v akademickom roku 2019/2020.

Žiadame akademickú obec a najmä študentov končiacich ročníkov, aby si toto metodické usmernenie vydané dekanom fakulty pozorne prečítali a postupovali podľa neho. V tomto metodickom usmernení je uverejnený aj spôsob odovzdávania tlačenej verzie záverečnej práce spolu s požadovanými tlačivami (podpísaná licenčná zmluva, dotazník absolventa...).

Na konci metodického usmernenia sa nachádza prehľadný harmonogram online štátnych skúšok s termínmi, ktoré je nevyhnutné dodržať.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na študijného poradcu (Viliam Lendel) prostredníctvom aplikácie MS Teams.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI