Prípravné prednášky k Matematickej olympiáde kat.A

Milí kolegovia a študenti,

Počas jesene sa na našej fakulte uskutočnia tri prednášky pre stredoškolákov, ktorými by sme ich chceli lepšie pripraviť na krajské kolo Matematickej olympiády. Preto ak máte vo svojom okolí niekoho, kto by sa mohol MO zúčastniť, prípadne kto stredoškolákov učí, alebo sa s nimi inak stretáva, posuňte mu informáciu o týchto prednáškach.

Mimochodom, minulý rok sa na našich prednáškach zúčastnilo 18 študentov, a dvaja z nich uspeli nielen na celoštátnom kole ale reprezentovali Slovensko na medzinárodnej olympiáde, kde získali bronzové medaily.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na adrese http://goo.gl/LXLk1o

Ďakujem,

Za organizátorov, Ivan Cimrák


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI