Priznané odborové štipendiá vyplácané z prostriedkov MŠ SR

Oznamujeme študentom, ktorí získali odborové štipendium (vyplácané z prostriedkov MŠ SR), aby na študijný referát doručili čísla účtov najneskôr do 19. novembra 2015. Študenti, ktorí získali aj  prospechové štipendium – čísla účtov kontrolovať nemusia.

Menný zoznam poberateľov odborového štipendiá


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI