Prospechové a odborové štipendium v akademickom roku 2020/2021

Vážení študenti,

zverejňujeme zoznam študentov bakalárskehoinžinierskeho štúdia, ktorí získali prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky v akademickom roku 2019/2020.

Prosíme všetkých, ktorí získali prospechové a odborové štipendium (sú uvedení v zozname), aby si v e-vzdelávaní skontrolovali, resp. doplnili číslo svojho bankového účtu najneskôr do 28. októbra 2020. Po tomto termíne sa prospechové a odborové štipendium zadá do systému SAP a nebude už možné robiť žiadne úpravy.

V akademickom roku 2020/2021 bolo udelené prospechové štipendium študentom Fakulty riadenia a informatiky UNIZA v celkovej výške 62 400 EUR. Odborové štipendium bolo udelené v celkovej výške 176 940 EUR. Štipendistom srdečne blahoželáme!

Zoznam študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí získali mimoriadne štipendium, zverejníme v priebehu tohto týždňa.

Zoznam poberateľov odborového štipendia - podľa ročníkov a programu 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE

Projekty a centrá FRI