Prospechové štipendium - nahlásenie čísla účtov len do 7.11.2014

V prílohe je zoznam študentov (podľa osobného čísla), ktorým bolo priznané  prospechové štipendium za vynikajúce študijné výsledky za minulý akademický rok (jedná sa o štipendium z prostriedkov MŠSR)

Žiadame študentov o nahlásenie resp. odkontrolovanie čísla účtov na študijnom referáte do 7. novembra 2014 a prevzatie rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia.

Zoznam poberateľov


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI