Realizácia 1. prezentačného dňa inžinierov ASI za účasti stredoškolákov zo SPŠ Tvrdošín

Minulý štvrtok 9.11.2023 sa uskutočnil na Fakulte riadenia a informatiky (FRI), na Katedre informačných sietí (KIS), prvý prezentačný deň inžinierov v rámci študijného programu ASI – Aplikované sieťové inžinierstvo. 

Toto podujatie zahŕňalo prezentácie študentov prvého a druhého ročníka, ktorí predstavovali svoju prácu a dosiahnuté výsledky na inžinierskych projektoch za prvú polovicu semestra. Projekty sa zaoberajú konkrétnymi témami v oblastiach, ktoré sú podrobnejšie uvedené v priloženom harmonograme nižšie.

Na podujatie boli pripojení aj hostia online, cez MS Teams meeting, a prezenčne prišlo 43 stredoškolákov zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne, ktorí veríme že si účasť užili a dozvedeli sa niečo nové z oblasti sietí, videli že matematika, programovanie a sieťové technológie vedia byť užitočné pri riešení praktických problémov v IP sieťach, a získali motiváciu študovať na vysokej škole.

Harmonogram 2023


Zrealizovaný prezentačný deň sa konal: 
 Miesto konania: C9, FRI UNIZA
 Dátum: 9.11.2023 (štvrtok)
 Čas: 8:00 – 12:00 (podľa harmonogramu)

Informácie k ďalším prezentačným dňom zverejňujeme pred akciu vždy na katedrovej stránke:
https://www.kis.fri.uniza.sk/1-prezentacny-den-asi-inziniersky-projekt-1-9-11-2023/ 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI