Rozpis informačných stretnutí končiacich študentov s garantmi študijných programov

V mesiaci marec sa uskutočnia informačné stretnutia garantov jednotlivých študijných programov a študentov končiacich ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktoré sa budú týkať dokončovania záverečných prác vrátane pokynov na ich odovzdávanie a informácií o priebehu štátnych skúšok.

Rozpis informačných stretnutí pre jednotlivé študijné programy
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI