Rozpis promócií absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia_jún 2019

V priloženom dokumente si nájdete presný rozpis promócií podľa stupňa štúdia a podľa študijných skupín.

Rozpis promócií
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI