Slávnostné odovzdanie prestížneho ocenenia „Scheidt & Bachmann Award“ 2020 absolventovi FRI UNIZA

Tento týždeň sa uskutočnilo na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA slávnostné odovzdanie prestížneho ocenenia „Scheidt & Bachmann Award“, ktoré bolo udelené Ing. Jozefovi Privarčákovi – absolventovi študijného programu Počítačové inžinierstvo. Ocenená bola jeho diplomová práca „DualLine – Nástroj na monitorovanie sériových liniek“, v ktorej navrhol a vyvinul novú generáciu systému s názvom DualLine. Ide o systém na monitorovanie sériovej komunikácie, ktorý dokáže monitorovať dve linky sériovej komunikácie súčasne. Nový systém prináša vylepšenia, ako nižšiu cenu hardvérového zariadenia a vyššiu presnosť. Touto cestou chceme poďakovať nášmu dlhoročnému a kľúčovému partnerovi – spoločnosti Scheidt & Bachmann Slovensko za podporu mladých talentov na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. Jozefovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov. 0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI