Štipendiá a projektová podpora v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko

V rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko je momentálne otvorená výzva na predkladanie žiadostí o:

- Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov

- Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov

- Štipendiá Akcie pre diplomantov


V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.


Kto sa môže uchádzať o štipendium? - študenti 2. stupňa VŠ, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2015

-  Výber štipendistov: koniec novembra/december

V rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko je možné žiadať aj o projektovú podporu.


Podrobnosti o programe nájdete na webe www.aktion.saia.sk a využiť môžete aj konzultácie a poradenstvo v 4 pracoviskách SAIA na Slovensku - viac info na: http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch .
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI