Štipendiá v Rakúsku pre akademický rok 2015/16

Rakúska akademická agentúra uverejnila na svoje internetovej stránke ponuku štipendií pre akademický rok 2015/16.

http://www.grants.at/


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI