Štipendijný program EHP Slovensko - pozvanie na informačné semináre

Vážená pani / Vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na informačné semináre týkajúce sa programu Štipendijný program EHP Slovensko.

Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.

Informačné semináre sú organizované správcom programu SAIA, n. o., a uskutočnia sa v 8 slovenských mestách (Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Prešov). Podrobný rozpis konania informačných seminárov spolu s programom seminárov je uvedený v priloženej pozvánke. Semináre sú určené pre zamestnancov stredných a vysokých škôl (predovšetkým zástupcov vedenia stredných a vysokých škôl, zahraničné oddelenia, oddelenia projektovej podpory, ako aj potenciálnych koordinátorov projektovej spolupráce).

Účasť na informačných seminároch je bezplatná. Podmienkou účasti na seminároch je vyplnenie a odoslanie registračného formulára, ktorý sa nachádza na webovom sídle správcu programu http://spehp.saia.sk/sk/aktuality/informacne-seminare-k-stipendijnemu-programu-ehp-slovensko.

Bližšie informácie o  Štipendijnom programe EHP Slovensko sú dostupné na stránke www.spehp.saia.sk

V prípade otázok ma, prosím, neváhajte kontaktovať

Tešíme sa na Vašu účasť

S pozdravom

Simona Želinská

**************************************************

Ing. Simona Želinská

Finančná manažérka projektov

Štipendijný program EHP Slovensko


SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1


Pozvánka na informačné semináre ŠP EHP Slovensko

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI