Štipendium - Brazília (IBRASIL)

Dovoľujem si Vás informovať  o možnosti pre študentov a zamestnancov uchádzať sa o štipendium na študijný alebo prednáškový pobyt na partnerských univerzitách v Brazílii v rámci projektu Erasmus Mundus IBRASIL. Žilinská univerzita je partnerom projektu.
Aktuálna výzva na podávanie žiadostí o štipendiá je otvorená od 30.11. 2013 do 16.02.2014.                 Podrobnejšie informácie sú na stránke projektu http://www.ibrasilmundus.eu/

IBrasil prezentácia 

Leták 

Základné informácie 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI