Stretnutie o možnostiach štúdia v USA

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa vzdelávania 2014 Vás pozývame na konzultačné stretnutie o možnostiach štúdia v USA.

Termín - 5. november 2014, 11:00 - 12:30 h

Miesto - študovňa Univerzitnej knižnice ŽUŽ

Plagát 

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI