Stretnutie so študentmi 3. ročníka bakalárskeho štúdia manažment

Garantka bakalárskeho študijného odboru manažment prof. Ing. Martina Blašková, PhD. srdečne pozýva všetkých študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia manažment na stretnutie, ktoré bude venované bakalárskym prácam a príprave na štátne skúšky.

Stretnutie sa uskutoční v utorok 26.2.2019 o 10:00 v Informačnom centre fakulty. 


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI