Stretnutie študentov 1.ročníka inžinierskeho štúdia - výber projektov na ak.rok 2015/2016

Garanti jednotlivých študijných odborov oznamujú termíny stretnutí, ktoré sa týkajú výberu projektov na ak. rok 2015/2016:

Informačný manažment - prof. Ing. Josef Vodák, PhD. - stretnutie bude 01.10.2015 o 9.00 hod. v IC fakulty

Informačné systémy - Spracovanie dát + Podniková informatika - prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. - stretnutie bude 30.09.2015 o 13.00 hod. v IC fakulty

Aplikované sieťové inžinierstvo - Sieťová infraštruktúra - prof. Ing. Martin Klimo, PhD. - stretnutie bude podľa rozvrhu Projekt 1

Počítačové inžinierstvo - prof. Ing. Juraj Miček, PhD. - stretnutie bude 30.09.2015 o 9.00 na KTK

Poznámka:

Stretnutie sa týka aj študentov, ktorí opakujú prvý ročník a predmet Projekt1,2 nemajú absolvovaný.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI