Študijný pobyt na Yeungjin College Daegu

Vážené študentky a študenti, dávame vám do pozornosti ponuku na absolvovanie študijného pobytu v Kórei na Yeungjin College Daegu. V tomto semestri máme v Kórei už 4 študentov a vy sa k nim môžete pridať! Inštrukcie k vypĺňaniu žiadostí nájdete v priložených súboroch. V prípade otázok sa môžete obrátiť na pracovníkov Yeungjin College:

Address: International Affairs, Yeungjin College, 35, Bokhyeon-ro, Buk-gu,

Daegu, Korea 702-721

Phone: +82-53-940-5630/+82-53-940-5632

E-mail: yncinternational2020@gmail.com

Admission procedure

Application form

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI