Summer Schools in Prague

Vážené študentky, Vážení študenti

Dávame Vám do pozornosti možnosť zúčastniť sa Letných škôl v Prahe, ktoré budú prebiehať v Júli 2015 v budove Akadémie vied ČR.

Zúčastniť sa môžete jednotlivo alebo v skupinách a po absolvovaní získate medzinárodné osvedčenie o účasti. Cena sa pohybuje od 490 € vyššie za osobu.

Deadline pre podávanie prihlášok je do konca Júna 2015.

Viac info na http://www.cbuni.cz/summer-schools/summer-school-online-application/


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI