Súťaž Inžinierska cena - ocenení študenti

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že práce našich absolventov Ing. Romana Baduru a Ing. Antona Svetlošáka boli porotou ocenené čestným uznaním. Odovzdávanie ceny /diplom a finančná odmena/ sa uskutoční dňa 25.9.2014 na konferencii IT SUMMIT 2014 , ktorá bude v hoteli Carlton, Bratislava. SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

DP Poster Ing. Roman Badura

DP Poster Ing. Anton Svetlošák

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI