Súťaž pre študentov VŠ - Nauč ma rozumieť vede

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 12. februára 2014 vyhlásila Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU v rámci operačného programu Výskum a vývoj súťaž s názvom Nauč ma rozumieť vede. Prihlásiť sa môžu všetci kreatívni študenti vysokých škôl/univerzít, ktorí vytvorením originálneho videa vzbudia u žiakov základných škôl záujem o prírodovedné predmety.  

Traja najlepší získajú najmodernejší tablet.

Študenti VŠ môžu svoje práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom posielať do 12. apríla 2014 na poštovú adresu Agentúry MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU,  Odbor informovania a publicity, Hanulová 5/B, 841 01  Bratislava.          

Všetky podmienky a informácie o súťaži sú zverejnené na www.asfeu.sk v Aktualitách. Tešíme sa na súťažné videa.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU.                      

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI