Takto vnímame MANAŽMENT MY na FRI

Spoločne s kolegami a študentmi sme sa pokúsili novým, netradičným spôsobom definovať manažment vo všeobecnosti, a predovšetkým – manažment ako študijný program Fakulty riadenia a informatiky.

Spomedzi mnohých Vám predstavujeme nasledujúcich sedem názorov. Tie výstižne odlišujú študijný program manažment zabezpečovaný na našej fakulte od programov iných fakúlt:

1.  Manažment je podnietiť v iných nadšenie.
2.  Manažment robíme vždy so srdcom a úsmevom.
3.  Pre manažment platí: Riaď svoju budúcnosť a riaď sa srdcom.
4.  Manažér má tú najkrajšiu a najťažšiu prácu súčasne, pretože posúva kus seba ostatným.
5.  Manažment krok po kroku smeruje k vybudovaniu priateľstva a predstavuje odovzdanie toho najlepšieho z nás.
6.  Manažment prestavuje múdrosť a robí ľudí šťastnými z ich práce a života.
7.  Manažment všetko a všetkých spája. Bez neho by to nebolo ono.

Skvelý manažment potrebuje skvelých IT-čkárov 
a skvelé IT potrebuje skvelých manažérov.Iniciované a schválené Prof. Martinou Blaškovou, PhD., garantkou študijného programu manažment


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI