Učiteľská mobilita Erasmus+ - Dr. Aleksandar Stjepanović

Pozývame Vás na prednášky kolegu Aleksandra Stjepanovića z partnerskej školy Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of East Sarajevo (ues.rs.ba), z Bosny a Hercegoviny.

Termín: pondelok, 13. máj 2024, 12:40 h, RB053 - Localisation Problem in Autonomous Vehicles

Termín: štvrtok, 16. máj 2024, 14:00 h, RA222 - Spatial Information Infrastructure for Intelligent Transport Systems

Pán Aleksandar Stjepanović je na našej fakulte v rámci projektu 2023-1-SK01-KA171-HED-000135978 pre spoluprácu medzi programovými a partnerskými krajinami programu Erasmus+. Pri spolupráci univerzít z programových a partnerských krajín je štipendium pre mobilitu vyplácané inštitúciou z programovej krajiny (UNIZA). V tomto letnom semestri bolo z projektu štipendium poskytnuté trom študentom. Išlo o dvoch študentov zo Sarajeva a jedného z Mostaru.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Platinový partner

Hlavný partner

Partneri

Projekty a centrá FRI

Projekty

Inteligentné operačné a spracovateľské systémy pre UAV
Transdata
IT akadémia
ACeSYRI
SmartSoc
TECH4EDU4
Centre in Advanced Biomedical and Medical Informatics

Centrá

Cisco Network Academy
PEARSON VUE - Aturizované centrum