Udelenie čestného titulu "profesor emeritus" prof. Ing. Ladislavovi Skyvovi, DrSc.

S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že na návrh Vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky UNIZA a rozhodnutia Vedeckej rady UNIZA udelil rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. dňa 21. novembra 2019 čestný titul

„profesor emeritus“ prof. Ing. Ladislavovi Skyvovi, DrSc. za významný prínos vo vedeckej a vzdelávacej činnosti.

Prof. Ing. Ladislavovi Skyvovi, DrSc. srdečne blahoželáme a želáme pevné zdravie, spokojnosť a radosť v ďalšom živote.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI