Udelenie titulu docent Ing. Petrovi Mártonovi, PhD.

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. udelila vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 15. júna 2015 Ing. Petrovi Mártonovi, PhD. v študijnom odbore 5.2.59 doprava.

K udeleniu titulu srdečne blahoželáme.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI