Úspešná realizácia ONLINE školy manažérskych a IT zručností

V týždni od 8. do 12. februára sa uskutočnila na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA ONLINE škola manažérskych a IT zručností prostredníctvom MS Teams. Záujem o jej absolvovanie bol obrovský. Spolu sme obdŕžali 465 prihlášok. Aj z toho dôvodu sme sa rozhodli uskutočniť online školu v štyroch termínoch.

Prvého termínu sa zúčastnilo 74 žiakov stredných škôl prakticky z celého Slovenska. Absolvovali spoločné prednášky a skupinovú prácu na atraktívne témy ako komunikácia v tíme, manažérsky hry a simulácie, tvorba prezentácií a myšlienkových máp, obchodné rokovanie a vyjednávanie, tvorba google reklamných kampaní a ďalšie.

Chceli by sme sa poďakovať našim lektorom, a to doc. Ing. Viliamovi Lendelovi, PhD., Ing. Lucii Lendelovej, Ph.D. MBA, Ing. Eliške Čičmancovej, Ing. Mariánovi Šotekovi z Katedry manažérskych teórií, ale najmä úžasným našim študentom a študentkám študijného programu Informačný manažment Deniske Mackovej, Deniske Noškovej, Miloslave Noškovej, Jánovi Gabonayovi a Dorotke Paľovej za ich skvelý lektorský výkon. Rovnako aj nášmu absolventovi Ing. Ladislavovi Boroňovi zo spoločnosti KAPA STUDIO za praktickú prednášku týkajúcu sa digitálneho marketingu.

Veľká pochvala smeruje aj žiakom SŠ za ich aktívnu prácu, za ktorú získali certifikát národného programu IT akadémia. Veríme, že sa oblasti manažmentu a informačných technológií budú venovať aj naďalej. Držíme im palce a ďakujeme im za ich spätnú väzbu.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio

Projekty a centrá FRI