Vedecká show Michaela Londesborougha

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku pripravilo sériu Vedeckých show Michaela Londesborougha.

V Žiline sa koná show dňa 12. 5. 2015.

Miesto konania obidvoch show: Žilinská univerzita v Žiline, Aula č. 5, Univerzitná 1, Žilina.

Môžete sa registrovať na dve show:

1."Tajomstvo energie" sa bude sa konať o 9.00 hod. (12. 5. 2015). Show je určená najmä stredoškolákom.

Prihlasovací formulár pre jednotlivcov. Väčšie skupiny sa môžu registrovať zaslaním menného zoznamu na mail ncpvat@cvtisr.sk

2."Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!" je určená vysokoškolskej mládeži ako aj odbornej verejnosti. Konať sa bude o 13.00 hod. (12. 5. 2015).

Prihlasovací formulár pre jednotlivcov. Väčšie skupiny sa môžu registrovať zaslaním menného zoznamu na mail ncpvat@cvtisr.sk

Kapacita miestnosti je obmedzená, registrácia bude možná len do jej naplnenia.

Viac informácií nájdete na adrese

http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=4854


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI