Vedecká show Michaela Londesborougha - 28.4.2015

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku pripravilo sériu Vedeckých show Michaela Londesborougha.

Show začína v Bratislave dňa 28.4.2015

Miesto konania: Aula prof. Ľudovíta Kneppa (BC300), Ilkovičova 3, Bratislava. 

plagát podujatia

Viac informácií nájdete na adrese  http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=48540
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI