Videospomienka na online štátne skúšky 2020 na FRI UNIZA

V júni 2020 sa na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA úspešne uskutočnili prvé online štátne skúšky. Tohtoroční bakalári a inžinieri boli skvelo pripravení, technika fungovala a externí členovia skúšobných komisií sa pohodlne pripojili z ich pracoviska. Absolventom ešte raz blahoželáme a našim kolegom ďakujeme za excelentné zvládnutie priebehu samotných online štátnic. Veď posúďte sami.


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI