Voľby do študentskej časti akademického senátu FRI

Vážení členovia študentskej časti akademickej obce,

vzhľadom na blížiaci sa koniec funkčného obdobia členov študentskej časti AS FRI UNIZA, prebehnú v októbri 2019 nové voľby podľa nasledovného harmonogramu:

1.-11.10.2019   Podávanie písomných návrhov na kandidátov.

11.-14.10.2019  Verifikácia kandidátnej listiny.

15.10.2019  Zverejnenie kandidátnej listiny.

22.-23.10.2019  Voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA.

24.10.2019   Vyhlásenie výsledkov volieb.


V termíne od 1.10.2019 do 11.10.2019 podávajú členovia študentskej časti akademickej obce návrhy kandidátov na členov AS FRI UNIZA. Návrhy sa podávajú písomne členom volebnej komisie v zložení Tomáš Krč, Denisa Macková, Tomáš Rebro, Marián ŠotekTerézia Vrabčeková, prípadne je ich možné odovzdať na študijnom oddelení FRI UNIZA

Návrh kandidáta musí obsahovať:

  • meno a priezvisko navrhnutého kandidáta,
  • stupeň štúdia a študijný program navrhnutého kandidáta,
  • kontaktnú e-mailovú adresu navrhnutého kandidáta

Podrobnejšie informácie o priebehu a spôsobe volieb Vám poskytnú členovia volebnej komisie, prípadne ďalší členovia AS FRI UNIZA.

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI