Voľby do študentskej časti AS FRI ŽUŽ - Zmena termínu podávania kandidačných lístkov na 18.11.2014

Dňa 25.-26.11.2014 sa uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS FRI ŽUŽ, v Žiline a na detašovanom pracovisku Prievidza. Uchádzači o post senátora študentskej časti AS FRI ŽUŽ musia odovzdať kandidačný lístok v IC FRI, najneskôr do 18.11.2014 do 13:00 hod. Lístok musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, študijnú skupinu, kontaktný e-mail a 5 podpisov členov študentskej časti akademickej obce. Kandidačný lístok odovzdajte v IC fakulty alebo súčasným členom študentskej časti akademického senátu.

kandidačný lístok

Bc. Lukáš Konštiak

predseda študentskej časti AS FRI ŽUŽ


0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty FRI