Voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí 23.1.2023 zvolil harmonogram a volebnú komisiu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.

Harmonogram volieb (oficiálny dokument):

30.1. - 10.2.2023

Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov akademického senátu FRI UNIZA členom volebnej komisie (10. 2. do 12:00).

13.2. - 17.2.2023

Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia podmienok kandidatúry).

20.2.2023

Zverejnenie kandidátnej listiny.

23.2. - 24.2.2023

Voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.

27.2.2023

Vyhlásenie výsledku volieb.

29.3.2023

Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA – začiatok funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti.

Zloženie volebnej komisie (oficiálny dokument):

RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
zástupca KST FRI UNIZA
Ing. Oliver Bubelíny, PhD.         
zástupca KMnT FRI UNIZA
Bc. Zuzana Dubničková
zástupkyňa personálneho oddelenia FRI UNIZA
Ing. Dana Kršáková
zástupkyňa vedenia FRI UNIZA
doc. Ing. Michal Kvet, PhD.
zástupca KI FRI UNIZA
Ing. Veronika Olešnaníková, PhD.
zástupkyňa KTK FRI UNIZA, tajomníčka AS FRI UNIZA
doc. Mgr. Juraj Smieško, PhD.
zástupca KIS FRI UNIZA
Ing. Zuzana Staníková, PhD.
zástupkyňa KMME FRI UNIZA
Ing. Peter Tarábek, PhD.
zástupca KMMOA FRI UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Generálny partner

Siemens Healthcare

Hlavní partneri

DXC technology
Globasy
IPSoft
KROS
Ringier Axel Springer
Scheidt & Bachmann
Quadrotech

Partneri

Asseco
Global Logic
Schaeffler Kysuce
Oriwin

Ostatné spolupracujúce podniky v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu

Accenture
Artin
AVAST
AŽD
Bel Power Solutions & Protection
BRAIN:IT
Danfoss
Good Request
IBM
ICZ
Red Hat
Siemens
Softec
Transdata
T Systems
Zaict
ZSE
Kapa Studio
Autocont
Oriwin

Projekty a centrá FRI