Voľné témy praxe - projekt Vysokoškoláci do praxe

V rámci projektu Vysokoškoláci do praxe boli vypísané v spolupráci so spoločnosťou Globesy, s.r.o. nasledujúce témy praxe, na ktoré sa môžete prihlásiť:

Návrh a implementácia natívnych iOS a WinPhone8 mobilných aplikácií integrovaných s modulmi systému SAP

Návrh a implementácia internej podnikovej aplikácie pre evidenciu údajov o zamestnancoch

Zefektívnenie vývoja software-u pomocou CI a nastroja Sonar

Viac informácií o témach a prihlášku nájdete: http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/prihlaska-studenta-na-prax/

0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov

Partneri FRI

Projekty a centrá FRI